ಕೆ. ಎಲ್. ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ಶ್ರೀ. ಶೀವಯೋಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಥಣಿ - ೫೯೧೩೦೪

K.L.E. Society's

Shri Shivayogi Murughendra Swamiji Arts, Science & Commerce College, Athani - 591304

Accredited at "B++" level by NAAC WITH CGPE 2.80
Affiliated to Rani Channamma University, Belagavi, Karnataka, India


Board of Members of Karnataka Lingayat Education Society, Belagavi

Sl. No

Name of the Member

Designation

 

OFFICE BEARERS

 

1

Shri Mahantesh S. Koujalgi B.Com.

President

2

Shri Basavaraj S. Tatawati B.A.

Vice President

 

MEMBER OF BOARD OF MANAGEMENT

 

1

Dr. Prabhakar B. Kore

Chairman

2

Shri Shankaranna I. Munavalli

Member

3

Dr. Virupaxi S. Sadhunavar, M.B.B.S.

Member

4

Shri Shrishailappa C. Metgud, B.Com

Member

5

Shri Y. S. Patil, M.A., KAS(Rtd)

Member

6

Shri. Mahantesh M. Kavatagimath, MLC

Member

7

Shri Anil V. Patted B.Com

Member

8

Shri. Jayanand M. Munavalli

Member

9

Shri Basavaraj R. Patil, B.A.

Member

10

Dr. Vishwanath I. Patil M.B.B.S.

Member

11

Shri. Amit P. Kore, B.E. M.B.A.

Member

12

Shri. Praveen A. Bagewadi B.Com.

Member

 

NOMINATED LIFE MEMBERS

 

13

Dr. Prakash G. Tewari

Member

14

Dr. Shivaprasad S. Goudar

Member

15

Dr. (Mrs.) Preeti Karan Dodwad M.D.S.

Member

 

Dr. B . G. Desai M. Pharm. Ph. D.

Secretary

 

Dr. Sunil S. Jalalpure

Joint - Secretary